Gene : agps

Symbol : agps
Name/description : alkyl-dihydroxyacetonephosphate synthase
Synonyms :
Organism :
Peroxisomal Localization :
Protein family :
Protein consensus sequence : MSGEKKEYPKEHIDLYQQIKWNGWGDTRKFLHQLKPSGTIAMTTPEVSSVPLPSLRGFIKKELTLPGEEDKPFVLDETPALQIENIHVDPPKQYPEFVRELKAFFLPDQLKDDKLARITHTFGKSLRDLIRVRIGQVKNAPDLIVLPHSHEEVERLVQLAHKYNVVIIPMGGGSNIVGAIEPVSNERFTVSIDMRRMNKVLWVDRREMTACIQVGIMGPELEKQLHKQGVSLGHDPDSFEFSTLGGWLATCSSGHQSDKYGDIEDMAVSFRTVTPTGTLELRNGARSGAGINYKHIILGSEGTLGIITEAVMKVHAVPQAVEYYGFLFPTFAHAVSALQQIRSSEVIPTMIRVYDPEETQLSFAWKPSKGAVSEFTSAMVKKYLHYIRSFDFKNVCLSIIGFEGPKKVVDFHRTSVFDILSKNAAFGLGSAPGKTWAEKRYDLPYIRDFLLDHNMWVDVAETTVSYANLQTLWKDAKQTFVKHFKDQGIPAWICAHISHTYTNGVCLYFIFASKQNENKDMAQYIEAKKLMTDIIFKYGGSLSHHHGVGYEHVPWMTRYATRGWINVYRSLKETIDPKDICNPRKLIPTIKEENNKEPFLFDVVNVKYPKL*
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: No references found