Gene : POX1

Symbol : POX1
Name/description : Fatty-acyl coenzyme A oxidase, involved in the fatty acid beta-oxidation pathway; localized to the peroxisomal matrix Pox1p
Synonyms : FOX1
Organism :
Peroxisomal Localization :
Protein family :
Protein consensus sequence : MTRRTTINPDSVVLNPQKFIQKERADSKIKVDQVNTFLESSPERRTLTHALIDQIVNDPILKTDTDYYDAKKMQEREITAKKIARLASYMEHDIKTVRKHFRDTDLMKELQANDPDKASPLTNKDLFIFDKRLSLVANIDPQLGTRVGVHLGLFGNCIKGNGTDEQIRYWLQERGATLMKGIYGCFAMTELGHGSNVAQLQTRAVYDKQNDTFVIDTPDLTATKWWIGGAAHSATHAAVYARLIVEGKDYGVKTFVVPLRDPSTFQLLAGVSIGDIGAKMGRDGIDNGWIQFRNVVIPREFMLSRFTKVVRSPDGSVTVKTEPQLDQISGYSALLSGRVNMVMDSFRFGSKFATIAVRYAVGRQQFAPRKGLSETQLIDYPLHQYRVLPQLCVPYLVSPVAFKLMDNYYSTLDELYNASSSAYKAALVTVSKKLKNLFIDSASLKATNTWLIATLIDELRQTCGGHGYSQYNGFGKGYDDWVVQCTWEGDNNVLSLTSAKSILKKFIDSATKGRFDNTLDVDSFSYLKPQYIGSVVSGEIKSGLKELGDYTEIWSITLIKLLAHIGTLVEKSRSIDSVSKLLVLVSKFHALRCMLKTYYDKLNSRDSHISDEITKESMWNVYKLFSLYFIDKHSGEFQQFKIFTPDQISKVVQPQLLALLPIVRKDCIGLTDSFELPDAMLNSPIGYFDGDIYHNYFNEVCRNNPVEADGAGKPSYHALLSSMLGRGFEFDQKLGGAANAEILSKINK
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info:
Pubmed: