Gene : ENSXETG00000008218

Symbol : ENSXETG00000008218
Name/description : ABCD3
Synonyms :
Organism :
Peroxisomal Localization :
  • GO: No Peroxisomal annotation
  • GFP: No experiment found
  • Mass Spectrometry: No experiment found
  • PeroxisomeDB annotation
Protein family :
Protein consensus sequence : MAPVYSKYLTARNSSVAGAALFLLYLINKRRGASGKKNGKPSVQNNEKDTANKDLSFLKKICFPLGSQVIKIIPSKLYIDGTGYLVLIAVMLIARTYCDVWMIQNGTFIESAIIGRSRKDFKRYLFNFIAAMPAISLVNNFLKFGLNELKLCFRERLTKYLYDEYLKSFTYYKMGNLDNRIANADQLLTQDVERFCNSVVDLYSNLSKPFLDIVLYIFKLTSAIGAQGPASMMAYLLVSGLFLTRLRRPIGKMTVTEQRYEGEYRYVNSRLITNSEEIAFYNGNKREKLTIYSSFQKLVEHLHNFILFRFSMGFVDSIIAKYLATVVGYLVVSRPFLTINHPRHLNSSHAELLEDYYQSGRMLLRMSQALGRIVLAGREMTRLSGFTARITELMQVLKDLNQGKYERTMVSQQDKEVEAVPSIPLIPGSGKVINADKIIKFDHVPLATPNGDILIRDLNFEVRSGTNVLVCGPNGCGKSSLFRVLGELWPLFGGSLTKPERGKLFYVPQRPYMTLGTLRDQVIYPDTQEDQKCKGIADKVLKEYLDNVQLGHILDREGGWDSVQDWMDVLSGGEKQRMAMARLFYHKPQFAILDECTSAVSVDVEGYIYSHCRKVGITLFTVSHRKSLWKHHEFYLHMDGRGNYEFKQITEETDAFGS
Functional category(ies) :
Disease(s) : No diseases found
Comparative genomics:
Gene Info: No banks found
Pubmed: No references found