Protein familiy: DJP1

Organism : Gallus gallus
Protein family description: DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 10.
Gene Description Genome localization
DNAJC10 7: 14679089-14697443

DJP1 sequence(s) for Gallus gallus and PTS predictions

 • DNAJC10
   Non-significant PTS1, PTS2, PEX19 prediction reported

 • MEFLLSKGDYPTSFRRSLLVVLVCVMVLVCTDQDYYSLLGVSKEASSREIRQAFKKLALKLHPDKNQNDPNAHDNFLKINRAYEVLKDEDLRKKYD
  KYGEKGLEDQQQGGRYESWHYYRYDFGIYDDDPEIITLDRGEFDAAVNSGELWFVNFYSPRCSHCHDLAPTWREFAKEMDGVIRIGAVNCGDNRML
  CRIKGINSYPSLYVFKTGMQPVKYYGDRSKESLKNFAMQYVTSTVTELWAGNFVNAIETSFASGLGWLITFCAERGADCLSYQTRLKLAGMLEGLA
  NVGWMDCGTQGELCDNLDISSSTTAYFPPGATINNKEKGGVLFLNSLDAREIYQEVMKHLPDFEIISATSLEDHLAHHRWLLFFQFGENDKSSVQE
  FKKLKFLLKDEHIQVGKFDCLSSPTICNKLYVYQPCLAVFKGKGIEDYEIHHGKKILYDIVAFAKESVNSHVITLGPQNFPGKEKEPWLVDFFAPW
  CPPCRALLPELRKASKHLYGQLKFGTLDCTVHEGLCNMHNIRAYPTTVVFNQSDVHEYEGHHSAEQILEFIEDLRNPSVISLTPETFVELVERRKR
  EEIWMVDFYAPWCGPCQALMPEWKKMARMLNGLISVGSVDCQKFYSFCHQENVRGYPEIRLFPQKSSTTHQYYSYNGWHRDSYSLRGWALGYLPRV
  SIDLTPQSFTEKVLNGKDHWVIDFYAPWCGPCQNFAPEFEILARAVKGKVKAGKVDCQAYGQTCQSADIRAYPTVKFYPYQGTKKKSVLGEYIDSR
  DAKGIADILKLRIYGIHGTAALKKERL